bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.01.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja podstrony

Strona główna

Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie jest jednostką powiatu wołomińsiego działającą na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r.o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231     poz. 1375 z późn. zm.) 
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
4. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.)
5. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964 z późn. zm.)

Nasza placówka zapewnia opiekę osobom przewlekle somatycznie chorym i z chorobą Alzheimera.

Misją Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie jest:
Być Domem dającym swoim mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, zaufania, wsparcia i prawdziwej troski. Domem pełnym ciepła i serdeczności, w którym chce się przebywać, do którego chce się wracać, za którym się tęskni, o którym osoby w nim mieszkające i pracujące mówią „Nasz Dom”.

Celem DPS jest zapewnienie Mieszkańcom wysokiego poziomu usług podczas całodobowej opieki i zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu.

AktualnościOpublikował: Dariusz Kostrzewa
Publikacja dnia: 13.01.2016
Podpisał: Dariusz Kostrzewa
Dokument z dnia: 21.10.2015
Dokument oglądany razy: 2 392