bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.07.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja podstrony

Strona główna

Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie jest jednostką organizacyjna pomocy społecznej Powiatu Wołomińsiego o zasięgu ponadgminnym.
Terenem działania Domu jest obszar Powiatu Wołomińskiego, a w przypadku posiadania wolnych miejsc, terenem działania jest obszar całej Polski.

Nasza placówka zapewnia opiekę osobom przewlekle somatycznie chorym i z chorobą Alzheimera.

Misją Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie jest:
Być Domem dającym swoim mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, zaufania, wsparcia i prawdziwej troski. Domem pełnym ciepła i serdeczności, w którym chce się przebywać, do którego chce się wracać, za którym się tęskni, o którym osoby w nim mieszkające i pracujące mówią „Nasz Dom”.

Celem DPS jest zapewnienie Mieszkańcom wysokiego poziomu usług podczas całodobowej opieki i zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu.

AktualnościOpublikował: Dariusz Kostrzewa
Publikacja dnia: 19.07.2016
Podpisał: Maria Grądek
Dokument z dnia: 21.10.2015
Dokument oglądany razy: 22 312